Om oss

/Om oss
Om oss 2021-05-10T09:53:38+00:00

Kvalitet og kompetanse gjennom generasjoner

AS Bolaks ble stiftet i 1975 av brødrene Reidar, Trygve og Egil Holmefjord. Som sin far var de dyktige brislingfiskere, og tok med seg kunnskapen om å leve av og på havet, og å håndtere fisk på en god måte. Gjennom naturlig vekst i flere generasjoner har familien Holmefjord og deres medarbeidere bygget opp virksomheten til en solid oppdrettsbedrift i Norge.

Brødrene Holmefjord startet opp i oppdrettsnæringens barndom, og måtte derfor utvikle næringen for å utvikle sin bedrift. De hentet villaks fra elvene, produserte rogn og smolt, lagde merder og sydde nøter.

Dette er noe av bakgrunnen for at AS Bolaks i dag er en helintegrert produsent av atlantisk laks. Vi er involvert i alle ledd i prosessen – fra avlsarbeid til ferdig pakket fisk. Det gir oss spesielt gode forutsetninger for å garantere sporbarhet, og å tilpasse produkter etter kundens ønsker.

Respekten for å drive i takt med naturen, er en del av arven fra de tre brødrene. Vi har hele veien hatt et overordnet fokus på kvalitet – både når det gjelder produksjon, forskning, utvikling og kunderelasjoner. Vi skal alltid ha en dokumentert og sporbar kvalitet, og samtidig legge stor vekt på fiskevelferd.

Fra våre fasiliteter på vestkysten av Norge leverer vi laks til det norske og internasjonale markedet.

Til 35-årsjubiléet skrev Ella Marie Brekke Vangsnes boka «Erfaring – vår framtid. AS Bolaks 1975 – 2010» som gir en fyldig og interessant dokumentasjon på selskapets historie. I desember 2015 feiret «AS Bolaks, 40 år med fiskeoppdrett»

Visjon: Erfaring – vår fremtid

Med visjonen ønsker vi å uttrykke at vi gjennom hele produksjonsprosessen fokuserer på:

  • kostnadseffektiv drift
  • å ha nytenkende og kvalitetsbevisste medarbeidere
  • å være kundens førstevalg basert på erfaring og tradisjon
  • å produsere sporbar og trygg mat av jevnt høy kvalitet
  • vektlegging av fiskevelferd og det ytre miljø
  • et levende kvalitetssystem
  • trygge arbeidsplasser
  • engasjerte og kompetente medarbeidere

Etikk og verdier

Grunnlaget for AS Bolaks’ virksomhet er menneskene som jobber der, og et viktig element er at våre ansatte i alle sammenhenger viser etisk, ansvarlig og respektfull adferd og holdninger i forhold til hverandre og til sin arbeidsgiver, til våre samarbeidspartnere, og til det ytre miljøet og samfunnet ellers. Det er slik vi vil skape våre verdier, noe vi har uttrykt gjennom et sett etiske regler i vårt interne arbeidsreglement som utdeles til alle nyansatte, hvor det også fokuseres på at det forventes at den enkelte stiller spørsmål til ledelsen dersom en finner uklare sider ved bedriftens miljøprioriteringer. Bolaks har og innarbeidet følgende personvernerklæring.

AS Bolaks 2021 –

AS Bolaks er en familiebedrift grunnlagt og eiet av familien Holmefjord. Bedriften har sin hovedvirksomhet i Fusa kommune i Hordaland, og driver integrert produksjon av atlantisk laks. Vi har ti oppdrettskonsesjoner, to stamfiskkonsesjoner og et landanlegg med rognproduksjon. Hovedkontoret er plassert i Eikelandsosen. Alle våre lokaliteter er tilkoblet landstrøm og ligger i Bjørnafjorden kommune.

Vi har i dag ca 70 fast ansatte og 7 lærlinger i Bolakskonsernet.

Selskapet er medlem av SjømatNorge/NHO

Gjennom de siste 45 år har AS Bolaks utviklet seg til et moderne selskap med flere ulike eierinteresser i selskaper med sitt utspring i hovedvirksomheten.

AS Bolaks skal også i fremtiden produsere sunn, god og trygg mat, ha fokus på effektiv drift, fiskehelse og fiskevelferd, kvalitet og sporbarhet, og vi skal være oss bevisst vårt miljø- og samfunnsansvar. Vi gleder oss til å være med og skrive videre på den fantastiske historien som norsk lakseoppdrettsnæring er!

Laks er viktig for Fusa
Magne Bolstad (t.v.), Reidar Holmefjord og Trygve Holmefjord
om bord i «Tryggholm»
Storfangst av brisling for mannskapet på «Holmefjord».
Brislingpengar vart investert i Bolaks.
Til 35-årsjubiléet skrev Ella Marie Brekke Vangsnes boka «Erfaring – vår framtid. AS Bolaks 1975 – 2010»
Den nye «Tryggholm» frå 2014, i arbeid.
 Bolaks-ansatte 2016