Test av AquaDome® lukket merd

//Test av AquaDome® lukket merd

Test av AquaDome® lukket merd

Bolaks har gjort en småskala test av AquaDome® i siste ferskvannsfase for en del av stamfiskproduksjonen i Nystølvågen, der vi i en periode høsten 2014 har hatt ca 1000 laks med en snittvekt på rundt 10 kg.

AquaDome® er en lukket, flytende, halvkuleformet merdkonstruksjon, der vann pumpes inn fra dypet for på den måten å få bedre kontroll med lusepåslag og vannkvalitet. I vår testmerd, som har en omkrets på 30 m, har vi pumpet inn vann fra ferskvannskilden ved Nystølvågen.

2015-07-26T12:48:35+00:00 1. oktober 2014|