Selger to oppdrettskonsesjoner til Bolaks

//Selger to oppdrettskonsesjoner til Bolaks

Selger to oppdrettskonsesjoner til Bolaks

EWOS Innovation selger sine to kommersielle oppdrettskonsesjoner til Bolaks. – Vi har inngått en avtale som samlet sett er fordelaktig for EWOS, og er godt fornøyd med totaliteten i avtalen, sier konsernsjef i EWOS Group, Einar Wathne.

EWOS Innovation, som er forskningsselskapet til EWOS Group, har siden 2003 hatt to kommersielle oppdrettskonsesjoner i tillegg til to FUO-konsesjoner. De to kommersielle konsesjonene selges nå til Bolaks.

Einar Wathne sier dette om bakgrunnen for salget:
– Det er ikke en del av EWOS sin langsiktige strategi å drive kommersielt oppdrett, vi har overkapasitet på fullskala forskning på Vestlandet, og vi har derfor valgt å selge disse to konsesjonene.

Bolaks overtar de to konsesjonene 30. juni 2015.

2015-07-26T13:08:22+00:00 29. mai 2015|