Pressemelding

//Pressemelding

Pressemelding

AS Bolaks har hatt oppteljing av fisken i nota som det vart oppdaga hôl i etter stormen NINA på lokalitet Lyngnes i Fusa Kommune.

Teljinga vart utført av to ulike maskiner om bord på brønnbåten. Resultatet av teljinga synte eit avvik på under 1{fd0852e83f717f4cd9c1edf3c25ce9098e19be14aab0ec3f1e9fb9e0487c7298}. Skipparen opplyser at teljararne normalt registrerer lågare antal enn det som er verkeleg på fisk av denne størrelsen. Ein må rekna med ein feilmargin på 1{fd0852e83f717f4cd9c1edf3c25ce9098e19be14aab0ec3f1e9fb9e0487c7298}. Det er ikkje registrert laks av denne størrelse i forbindelse med gjenfangst i området. Det kan tyda på at det ikkje er rømt fisk frå merd 3.

Eikelandsosen 23.02.2015

Bjørg M Holmefjord Antonsen
Dagleg leiar AS Bolaks

2015-07-26T12:56:08+00:00 23. februar 2015|