Karriere

/Karriere
Karriere 2021-10-04T11:53:59+00:00

Lærling

AS Bolaks er en godkjent lærlingbedrift for akvakulturfaget, og vi tar inn både TAF-elever og lærlinger på to-årskontrakt. I tillegg samarbeider vi med ungdomsskoler og videregående skoler i distriktet og tar imot elever i praksisuker.

Muligheter for våre ansatte

Gjennom vår visjon: Erfaring – vår fremtid, ønsker vi å uttrykke at det skal være spennende og interessant å arbeide i AS Bolaks. HMS skal alltid være i fokus. AS Bolaks skal være en sikker arbeidsplass. Gjennom å ha engasjerte og kompetente medarbeidere med holdninger som er i tråd med de verdiene vi etterlever, skal vi sikre at våre miljø- og kvalitetssystemer holdes levende til enhver tid slik at myndighets- og kundekrav opprettholdes.

I tillegg til driftspersonell med spesifikk havbruksutdanning (fagbrev i akvakultur) som kvalifiserer til jobber som driftsledere, lokalitetsledere, driftsoperatører og båtførere, rekrutteres det bredt innen andre relevante fagområder med høy grad av spesialisering, som fiskehelsebiologi, ingeniør, elektriker, maskinist, økonomi, logistikk, kommunikasjon, markedsføring og ledelse.

Det er også flere av våre ansatte som har fått muligheten til å kombinere jobb og videreutdanning ved hjelp av fleksibilitet og støtte fra bedriften. Nærhet og godt samarbeid med Fusa Vidaregåande Skule har gitt oss mange gode lærlinger/medarbeidere. Flere har kunnet nytte fagbrev avlagt hos oss som springbrett for videre utdannelse og karriere ved høyskoler og universiteter, eller i andre oppdrettsbedrifter.

Ledige stillinger

  1. Bolaks søker etter leder til vårt topp moderne tilvekstsenter. Les om stillingen her. Søknadsfrist er 17. oktober 2021.
  2. Bolaks her ledig stilling som driftsoperatør på tilvekstsenter. Les om stillingen her. Søknadsfrist er 24. oktober 2021

For åpne søknader kan søknadskjema nedenfor brukes eller send søknad til bolaks@bolaks.no

Fornavn

Etternavn

Adresse

Post nr. / Poststed

Telefon

E-post

Type

Utlyst stillingÅpen søknadSommerjobbLærlingplassPraksisplass

Kort beskrivelse av søknaden

CV som vedlegg

Fil som vedlegg

Bekrefte at du er et menneske og ikke en spambot ved å fylle ut symbola du ser i tekstfeltet:
captcha

Jeg samtykker til at min søknad/CV kan oppbevares i AS Bolaks sitt arkiv i inntil 1 år, så blir dokumentene slettet.