Karriere

/Karriere
Karriere 2022-12-09T13:21:16+00:00

Lærling

AS Bolaks er en godkjent lærlingbedrift for akvakulturfaget, og vi tar inn både TAF-elever og lærlinger på to-årskontrakt. I tillegg samarbeider vi med ungdomsskoler og videregående skoler i distriktet og tar imot elever i praksisuker.

Muligheter for våre ansatte

Gjennom vår visjon: Erfaring – vår fremtid, ønsker vi å uttrykke at det skal være spennende og interessant å arbeide i AS Bolaks. HMS skal alltid være i fokus. AS Bolaks skal være en sikker arbeidsplass. Gjennom å ha engasjerte og kompetente medarbeidere med holdninger som er i tråd med de verdiene vi etterlever, skal vi sikre at våre miljø- og kvalitetssystemer holdes levende til enhver tid slik at myndighets- og kundekrav opprettholdes.

I tillegg til driftspersonell med spesifikk havbruksutdanning (fagbrev i akvakultur) som kvalifiserer til jobber som driftsledere, lokalitetsledere, driftsoperatører og båtførere, rekrutteres det bredt innen andre relevante fagområder med høy grad av spesialisering, som fiskehelsebiologi, ingeniør, elektriker, maskinist, økonomi, logistikk, kommunikasjon, markedsføring og ledelse.

Det er også flere av våre ansatte som har fått muligheten til å kombinere jobb og videreutdanning ved hjelp av fleksibilitet og støtte fra bedriften. Nærhet og godt samarbeid med Fusa Vidaregåande Skule har gitt oss mange gode lærlinger/medarbeidere. Flere har kunnet nytte fagbrev avlagt hos oss som springbrett for videre utdannelse og karriere ved høyskoler og universiteter, eller i andre oppdrettsbedrifter.

Ledige stillinger

For tiden er det ingen ledige stillinger i Bolaks.

For åpne søknader send e-post til bolaks@bolaks.no