ILA påvist på en av AS Bolaks sine lokaliteter

//ILA påvist på en av AS Bolaks sine lokaliteter

ILA påvist på en av AS Bolaks sine lokaliteter

Mattilsynet har i nyhetsmelding 04.06.2015 gjort kjent at AS Bolaks fikk påvist ILA (infeksiøs lakseanemi) på sjølokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune den 18. mai 2015. Det er nå gjort vedtak om at fisken må avlives og destrueres på stedet. Anlegget inneholder 23.000 oppdrettslaks med en gjennomsnittsvekt på 12,7 kilo, en størrelse som gjør arbeidet med utslakting og destruksjon spesielt krevende.

Bolaks varslet Mattilsynet den 29. april om mistanke om ILA, og Mattilsynet har tatt ut nye prøver og diagnosen ble stadfestet 18. mai 2015.

Den 5. mai sendte Mattilsynet ut pressemelding om mistanken, les meldingen her.

Laksen skulle vært stamfisk for rogn til Salmobreed for sesongen 2015/16. Samobreed AS sendte parallellt med Mattilsynet ut en pressemelding der det ble presisert at fisken ved bekreftelse av ILA-diagnose ikke vil bli benyttet i selskapets rognproduksjon, men slaktes ut i sin helhet. Les Salmobreed sin pressemelding her.

Daglig leder i AS Bolaks, Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, har i dag (05.06.2015) gitt følgende kommentar om status etter vedtaket om destruksjon av fisken:

Bolaks kan bekrefte at Mattilsynet har truffet vedtak om destruksjon av fisk ved en av selskapets lokaliteter. Bolaks har gjennom hele prosessen vært opptatt av å få fisken fort vekk fra lokaliteten.

Bolaks er uenig i mange av Mattilsynet sine vurderinger. Uenigheten knytter seg til hvordan fisken skal fjernes fra lokaliteten. Bolaks forholder seg til de til enhver tids gjeldende vedtak og jobber med å få gjennomført vedtaket.

Denne fisken er ikke farlig å spise, og uavhengig av den uenighet som foreligger om vedtakets innhold, er det tragisk at en million gode laksemåltider går til spille på en slik måte.

For øvrig vises det til pressemeldingen som tidligere er sendt ut fra Salmobreed.

2015-07-26T13:11:43+00:00 5. juni 2015|