Nyheter

/Nyheter

januar 2019

Ny teknisk leder i Bolaks

2019-01-04T17:46:51+00:00 4. januar 2019|

I januar 2019 ønsket Bolaks Mark Ringeling velkommen.

Vår nye tekniske leder bor med sin kone, fra Hegglandsdalen, og fire barn på andre siden av Bjørnafjorden, på Nore Neset og kommer opprinnelig fra Tyskland.

Mark er utdannet maskiningeniør og tar med seg erfaring fra sin karriere som konstruktør og leder i forskjellige bransjer som skipsutstyr, kraner og bygg.

mai 2018

Båtdåp

2018-05-03T14:47:04+00:00 3. mai 2018|

 

Fredag var det fest med både eiere, ansatte, inviterte gjester og musikklag da MS Egil ble tatt imot og døpt på Lammaneset. Kl 12.00 ble MS Egil fulgt inn Eikelandsosen av ikke mindre enn 18 av Bolaks sine små og store arbeidsbåter.

MS Egil er levert av Risnes Marine Craft, og er av typen «Myre 15». Den er bygd med katamaranskrog i stål og er 14,99 meter lang, og ni meter brei. I sin tale til dåpsbarnet og Bolaks forteller Ronald Hellesnes, daglig leder i Risnes, at MS Egil er utstyrt med alt det siste av teknologi og utstyr. Arbeidsbåten blir et godt tilskudd og skal ha sin arbeidsplass i Bjørnafjorden sammen med resten av flåten til Bolaks.

I en næring som utvikler seg stadig raskere er det viktig å ha tilgang på godt arbeidsutstyr, og Bolaks har de siste årene investert nærmere 100 millioner i flåten, som nå opererer i Bjørnefjorden. Det er viktig å gjøre investeringer som ivaretar våre ansatte, fiskehelse og miljøet i sjøen, sa Bjørg M. Holmefjord Antonsen, daglig leder i Bolaks i sin åpningstale.

Det ble samtidig med dåp av MS Egil avholdt «voksendåp» for tre av de andre store arbeidsbåtene til Bolaks. Alle de fire gudmødrene var fra familien Holmefjord, og de ønsket hell og lykke over hver sin båt etter tur.

Etter dåpen var det mulighet for alle å komme om bord og se båtene, før det ble servert varm mat og drikke.

 

 


Ronald Hellesnes, daglig leder Risnes, overrakte gave til Bjørg M. Holmefjord Antonsen, daglig leder Bolaks.

 
MS Egil ønskes velkommen og følges inn Eikelandsfjorden.


Gudmødre f.v: Tove Holmefjord, Mira Antonsen Hjelle, Karina Antonsen Hjelle og Eva Holmefjord Heen.


Grunder Reidar Holmefjord var blant dei fyste som tok en synfaring om bord i MS Egil.


Gull og sølvvinnar frå OL, Håvard Holmefjord Lorentzen, i samtaler med Per Kåre Antonsen etter dåpssermonien.

 

 

 

desember 2017

Norges Vels medalje til Hallstein Utskot

2018-01-24T11:01:49+00:00 14. desember 2017|

Bolaks har alltid lagt vekt på å verdsette og hedre sine mange trofaste og lojale medarbeidere, og tradisjonelt har dette blitt markert på selskapets julebord.

Hallstein Gunnar Utskot ble hedret med tildeling av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste for sine 30 år i AS Bolaks.

Dette skjedde 2.12.2017 på årets julebord for ansatte på Hotell Ullensvang.

Hallstein og Bjørg     Hallstein

oktober 2017

Postsmolten er på plass i lukka merd

2018-01-24T11:01:49+00:00 18. oktober 2017|

Bolaks sine gode erfaringene med å ha stamfisk i semilukka anlegg den siste produksjonstiden i sjø, har nå gitt grunnlag for en ny og spennende satsning.

Mandag satte Bolaks ut nær 200 000 smolt i semilukka merd i Djupedalen i Fusa kommune. –Dette har vært et spennende og hektisk utviklingsprosjekt, ansatte og Bolaks har gjort nybrottsarbeid i tett sammarbeid med leverandører sier Bolaks sin produksjonskoordinator og prosjektleder, Magne Gjernes.

Vi har bygd på våre erfaringer som vi allerede har fra å produsere laks i lukket merd. Sammen med Botngaard systems og LiftUp, har vi videreutviklet denne løsningen som vi nå tester ut som merd for postsmolt.

Etter planen skal smolten nå gå i lukket merd frem til den er ca 800 gram. Da blir den flyttet til et vanlig anlegg. Daglig leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen sier at Bolaks forventer gode resultater fra utviklingsprosjektet som nå testes ut, og at planleggingen for å utvide med flere semilukka merder allerede er godt på vei. –Vi ser at det er både helse og miljø gevinster for laksen i dette prosjektet, og det er viktig for produksjonen vår i Bolaks, sier Holmefjord Antonsen.
Holmefjord Antonsen vil også legge til og berømme dei ansatte som står på både sent og tidlig, og tar nye utfordringer på strak arm.

DCIM102MEDIADJI_0031.JPG

JFS08636

 

DCIM100MEDIADJI_0004.JPG

Nye nøkkelpersoner i Bolaks

2018-01-24T11:01:49+00:00 10. oktober 2017|

Florian                    Elinborg
Florian Sprater                                                        Elinborg L. Olafsdottir

18. september startet Florian Sprater i stillingen som lus- og rensefiskansvarlig i Bolaks. Florian er 33 år, tysk og kommer fra stilling på Akvariet i Bergen. Florian har lang erfaring fra forskningsrelatert arbeid, og med master i genetikk og en Phd i immunbiologi, blir han en viktig ressurs i Bolaks fremover. Florian er allerede godt i gang med arbeidet, og han uttaler «eg håper å være med å bidra til at Bolaks både har god kontroll både på lusesituasjonen fremover og høyt fokus på røkting av rensefisk».

Elinborg Lilja Olafsdottir er ny kvalitetsansvarlig i Bolaks og hun hadde sin første arbeidsdag i selskapet 2.oktober. Elinborg har lang og bred erfaring og kompetanse innen kvalitet og HMS. Utdanningen sin startet hun på Island før hun flyttet til Norge i 1989. I dag står det både biologi, akvakultur, kvalitet, HMS og risikostyring på CVen hennes, og hun tar med seg erfaring fra stillinger innen oppdrett, yrkeshygiene i BHT, prosjektledelse i DNV og nå sist fra kvalitetsledelse og sikkerhetsleder i oljebransjen og rederi. «Jeg gleder meg til å arbeide med forbedring og videreutvikling av kvalitet og HMS i Bolaks sammen med ansatte og ledere. Her får jeg anledning til å jobbe helt i tråd med mottoet mitt: -levende styringssystem som gjenspeiler det vi gjør gjennom gode prosesser.»

Bolaks ser fram til å ha både Elinborg og Florian med på veien videre. Selskapet har tradisjon for å ha stort fokus på utvikling av nye løsninger for næringen, og kompetansen vi nå får med oss gjennom Elinborg og Florian vil være nyttig for Bolaks fremover.

september 2017

Sommaren er forbi…

2018-01-24T11:01:49+00:00 12. september 2017|

Bolaks har tradisjon for å ha mange sommarvikarar. Det har vi hatt i år også.

Et sommervikariat i Bolaks gir kjennskap til en spennande næring og en får delta i mange og varierte oppgåver.

I år var yngste sommarhjelp 14 år, og eldste over 40, og erfaringa vår seier at mange av sommarvikarane kjem tilbake som sommarvikarar til neste år også. Sommarvikarane sine arbeidsoppgåver blir tilpassa alder og erfaring.

Bjørn Wigestrand er 14 år og har sommarjobb på Bolaks for første gang. På spørsmål om korleis det har vært å arbeide hos Bolaks i sommar svarer Martin at det har vore kjempe kjekt å hatt sommarjobb i Bolaks. «-Eg har fått lært mykje nytt og fått møtt nye folk. Nokre av det kjekkaste oppgåvene eg har vore med på var å spleisa tampar og bytta leppefiskskjul.» Når me spør han kva planar han har vidare svarar han: -Eg har ikkje bestemt meg for kva vei innan utdanning eg vil velge ennå. Men eg har tenkt på  byggfag eller noko innan fisk og havbruk.

Martin Nortveit Lygre er 16 år og har hatt sommarjobb i Bolaks også tidligare år. Han var og utplassert hos Bolaks i arbeidsukene på ungdomskolen. Grunnen til at han sar søkt sommarjobb i Bolaks fleire år seier han er på grunn av at han har stortrivdes i periodane han har arbeida her, og at det er veldig kjekt med sommarjobb så nære heimen. «Kva som er kjekkaste eg har vore med på er ikkje godt å seie, men kvar båttur eg har hatt har vore eit høgdepunkt! I tillegg lika eg meg veldig godt når det er noko so skjer og mykje å gjera!» Martin har planar om å bli kaptein. Han går no på skule for å bli matros, før det blir vidareutdanning til styrmann. Håpet er å få arbeid på båt med arbeid retta mot oppdrettsnæringa, som til dømes brønnbåt, forbåt eller liknande båtar.

Bjørn og Martin er to av årets 18 sommarvikarar i Bolaks. Produksjonskoordinator Magne Gjernes er veldig fornøyd med arbeidet sommarvikarane har gjort i år. «Å legge til rette for sommarjobb er ein god ting både for ungdomen og for Bolaks. Ungdomen får arbeidstrening og anledning til å tene litt pengar, og me får god støtte i arbeidskvardagen og ein fin anledning til å vise mangfaldet av oppgåver oppdrettsnæringa.»

IMG_4439 IMG_4138 IMG_4128

juni 2017

mars 2017

Markering av 40 års jubileum for Per Kåre Antonsen

2018-01-24T11:01:49+00:00 5. mars 2017|

Per Kåra Antonsen var en av de aller første som vart ansatt i AS Bolaks januar 1977. At dette nå er over 40 år siden, markerte Bolaks med å invitere kollegaer og familie av jubilanten til feiring på Skjelbreid-Poiree. Styreleder Nils Magne Fjereide hedra jubilanten med en oppsummerende tale om Per Kåre sin enorme arbeidsinnsats og kompetanse gjennom heile bedriftens sin levetid. Per Kåre har ikke bare vært en pioner for Bolaks, men for heile oppdrettsnæringa. Per Kåra har vært med på å utvikla heile verdikjeden innen lakseoppdrett. Bolaks takker han for at han hele veien har delt av sin kunnskap til kollegaer. Dette har vært med å gjøre Bolaks til en solid aktør i markedet, med gode og ettertraktede produkter.

Per Kåre og Nils Magne         Per Kåre og Bjørg nett

middagsbord    Familien Antonsen 2

 

desember 2016

Markerer jul med å gi ut årets tredje bonus til de ansatte

2018-01-24T11:01:49+00:00 22. desember 2016|

I 2016 har AS Bolaks hatt et godt produksjonsår og resultatet kommer til å bli det beste i bedriftens historie. Eiere og styre i Bolaks er svært fornøyd over arbeidet som er gjort og resultatene som er skapt. Dette er noe de ansatte i familiebedriften også merker. Under selskapets årlige julefrokost, fikk de ansatte i dag beskjed om at det utbetales ytterligere en bonus i 2016. Denne gangen en bonus tilsvarende en månedslønn for alle fastansatte.

Og med denne gladsaken ønsker vi alle God Jul.

adventsbilde

Bård Morten vart hedra

2018-01-24T11:01:49+00:00 16. desember 2016|

Bård Morten Helland har vært ansatt i AS Bolaks siden januar 1977, han har opp gjennom tidene fått både plakett (20år), gullklokke (25år) og medalje for lang og tro tjeneste (30år)

23. november 2016 ble han hedra for flott innsats i bedriften. Det var en sammenkomst med mye mimring og gode historier på Handelslaget i Strandvik med gode kolleger og familie til stede.

AS Bolaks takker Bård Morten Helland for flott innsats gjennom mange år!

alle-sammen-fra-arildfra-arild-reidar-pk-og-batti