Aktuelt

/Aktuelt/

november 2016

Nye sponsoravtaler

2018-01-24T11:01:49+00:00 16. november 2016|

Bolaks støtter og sponser mange lokale organisasjoner og idrettslag.

Noen ganger velger en samtidig å sponse enkeltutøvere, og Bolaks er stolt over å få være med å støtte videre satsning for Haavard Holmefjord Lorentzen og Mads Stadaas.

Håvard er godt i gang med årets sesong på skøyter, og resultatene så lang har vært veldig bra. I NM ble det gull på 500m og 1000m, og verdenscupen startet med en 4. plass på 1000m. Her kan du lese mer fra sesongens første verdenscupstevne.

havard-2016_4

Mads har startet oppkjøringen til sykkelsesongen 2017. Etter gode prestasjoner i 2016 er han invitert til å delta i l’etape du tour sommeren 2017, et ritt som også er omtalt som «amatørenes Tour de France».  Her kan du lese mer om Mads sine ambisjoner for de neste årene.

mads-stadaas

 

Bolaks ønsker utøverne lykke til og gleder seg til å følge med fra sidelinja!

oktober 2016

Vil gjøre GRAS av fiskeslam

2016-10-26T16:31:53+00:00 26. oktober 2016|

To erfarne selskaper i havbruksnæringen, AS Bolaks og Lift Up AS, samarbeider om ny teknologi for oppsamling av fiskeslam og søker derfor om 6 utviklingstillatelser. Prosjektet har fått navnet GRAS (Grønn Resirkulering av Akvakultur Slam) og har tatt mål av seg til å muliggjøre oppsamling av slam i stor skala. Løsningen består av traktformede oppsamlere som installeres direkte under merden, og som blir holdt oppe av flyteelementer på utsiden av merden.

– «Med denne teknologien har vi god tro på at vi skal kunne øke produksjonen vår av matfisk uten å legge beslag på nye arealer og samtidig også redusere belastningen på den marine biotopen under lokalitetene. I tillegg kan vi bygge videre på utstyr, infrastruktur og metodikk som vi i næringen har opparbeidet kompetanse på i flere titalls år», sier daglig leder Bjørg Holmefjord Antonsen i Bolaks.

Lift Up har lang erfaring som utstyrsleverandør til havbruksnæringen og har lenge vært internasjonalt markedsledende innen systemer for dødfiskhåndtering. Siden 2012 har selskapet prøvd ut ulike metoder for oppsamling av slam fra oppdrettsmerder i sjø, og har bl.a. i samarbeid med NIBIO gjort forsøk med fiskerslam som plantegjødsel med lovende resultater. – «Vi ser på fiskeslam som en ressurs med stort unyttet potensial, både som biogasskilde og som komponent i plantegjødsel», sier daglig leder Liam Heffernan i Lift Up. – «Dersom vi lykkes med å samle opp slam effektivt i stor skala vil det også bli mulig å få på plass en verdikjede som kan ta ut verdipotensialet i slammet som både energikilde og gjødsel. Dette vil også kunne gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser».

En spennende tilleggsfunksjon for oppsamleren skal også testes ut som en del av prosjektet.  Ved å heve og senke oppsamleren vil den kunne fungere som en lukket enhet ved trenging og behandling av fisk.

– «Vi ser frem til å kunne teste denne nye teknologien i full skala. Det er som kjent store proporsjoner i dagens merdteknologi og mange faktorer som påvirker utformingen av våre tekniske løsninger. Vi legger dessuten vekt på at slamoppsamlingsteknologien skal kunne tas i bruk med de fleste av de eksisterende merd- og flåteløsningene. På sikt ønsker vi å legge til rette for en fullintegrert slamoppsamlingsteknologi basert på de samme prinsippene», avslutter Liam Heffernan.

For mer informasjon, kontakt:

▼       Bjørg Holmefjord Antonsen, daglig leder AS Bolaks – mob 918 46 859 – epost: bjorg@bolaks.no

▼       Liam Heffernan, daglig leder LiftUp Systems AS – mob 913 00 178 – epost: liam@liftup.no

september 2016

20 år i Bolaks

2018-01-24T11:01:49+00:00 27. september 2016|

Ernst Legland har vært ansatt i AS Bolaks i over 20 år.

Han er nå pensjonist, men 24. august var det en sammenkomst på Handelslaget i Strandvik, med gode kollegaer og familien til stede.

Ernst Legland vart hedra og overrakt plakett  med inskripsjon «20 år i Bolaks » og laksen i logoen til Bolaks, slik som tradisjonen er i selskapet.

sammenkomst-pa-handelslaget ernst-legland-20-ar-i-bolaks

august 2016

Syriske flyktninger på besøk

2018-01-24T11:01:50+00:00 25. august 2016|

Omvisning av flyktninger fra Syria bosatt i Fusa kommune

Vaksenopplæringa i Fusa har gjennom et samarbeid mellom Fusa frivilligsentral og kulturkontoret et eget «Bli kjend med Fusa»-opplegg, og vi leser på hjemmesidene til Fusa kommune at et av siktemålene er at de som er kommet til Fusa som flyktninger skal bli kjent med geografien i kommunen. Mellom mange andre poster på programmet har det blitt arrangert bedriftsbesøk på ulike virksomheter i Fusa, og Bolaks tok i mot en gruppe på 8 syriske flyktninger 5. august 2016.

Marwan Rasool, Parin Madi, Khalil Rihani, Khadija Abdi, Simona Sido, Towan Rihani, Hanal Rihani og Burik Vangrous ble tatt i mot av driftsleder Arild Legland og daglig leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen. Første post var anleggsbesøk på lokaliteten i Djupedalen med Arild Legland som dyktig guide. Deretter ble de tatt med inn til hovedkontoret på Lammaneset der de fikk informasjon om bedriften. Disse flyktningene har vært i Norge litt over ett år, og alle har lært seg godt norsk og var ivrige etter å spørre om hva Bolaks gjør og hvordan fisken blir produsert.

IMG_2718      IMG_3766

 

juni 2016

Politikarbesøk

2018-01-24T11:01:50+00:00 9. juni 2016|

Me hadde fint politikarbesøk 3. juni.

Stortingsrepresentant Ove Bernt Trellevik, som er medlem i næringskomiteen, var på bedriftsbesøk hos oss fredag 3. juni. Med seg hadde han dei lokale høgre-politikarane Aud May Boge og Olav Dale. Styreleiar Nils Magne Fjereide og dagleg leiar Bjørg M Holmefjord Antonsen fekk høve til å presentera selskapet og dei mulegheiter og utfordringar ein møter på i forhold til både politiske og forvaltningsmessige saker.

IMG_2762 IMG_2766

AS Bolaks styrker ledelsen

2018-01-24T11:01:51+00:00 1. juni 2016|

 
Karina Antonsen Hjelle

Karina Antonsen Hjelle

Selskapet har opprettet ny stilling som business controller.
Karina Antonsen Hjelle er ansatt og tiltrer stillingen 1. juni 2016.
Karina Antonsen Hjelle er utdannet siviløkonom, og kommer fra stilling som seksjonsleder i Helse Bergen, med fagansvar for ressursstyring og planlegging for hele foretaket.
AS Bolaks ser frem til å få Karina med sin kompetanse og erfaring med på laget, og ønsker henne velkommen.

mars 2016

Bolaks har dokumentert god kontroll på lusa i 2015 – Mattilsynet trekker tilbake varsel om redusert biomasse

2016-03-11T13:52:17+00:00 11. mars 2016|

Mattilsynet har trukket tilbake varsel om reduksjon av biomasse på lokalitetene Håvikvågen og Skrubbo i Fusa kommune. Bakgrunnen for dette er tiltak som ble iverksatt av Bolaks i 2015 for å bedre lusesituasjonen, og som har vist seg å ha svært god effekt. Se vedlegg for Mattilsynets svar.

Håvikvågen S                               Skrubbo

desember 2015

Bolaks jubileum

2018-01-24T11:01:51+00:00 29. desember 2015|

12.12.2015 feiret AS Bolaks sitt 40-årsjubileum med en stor, flott fest på Solstrand Hotel og Bad for alle sine ansatte med følge og innbudte gjester, i alt 125 gjester var med på festen.

Bolaks har alltid lagt vekt på å verdsette og hedre sine mange trofaste og lojale medarbeidere, og tradisjonelt har dette blitt markert på selskapets julebord.

25 år i Bolaks HKU, OH, RM redigert2

Ved 25 års ansettelse tildeles selskapets gullklokke. Jubileumsåret 2015 var det (f.v.) Hans Kristian Utskot, Ove Høysæther og Richard Markhus som rundet denne milepælen og fikk sine gullklokker.

 

30 år i Bolaks MGE - redigert

Mons Gitle Eikeland ble hedret med tildeling av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste for sine 30 år i AS Bolaks.

 

Reidar, Trygve og Bjørg

I tillegg ble hedersgjestene, de to gjenlevende av selskapets gründere, brødrene Reidar og Trygve (t.v.), æret med takk og blomster for sitt livsverk og engasjement i og for Bolaks. T.h. daglig leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen.  

 

august 2015

Gode resultat i kampen mot lusa (Thermolicer)

2015-08-11T21:12:47+00:00 11. august 2015|

AS Bolaks investerte nylig i en Thermolicer og en stor lekter. – Uten Thermoliceren som vi fikk tidlig i sommer, hadde vi aldri klart å holde lusetallene nede i juni, sier Tom Olsen, produksjonskoordinator i AS Bolaks.

Les mer