Monthly Archives: august 2016

//august

august 2016

Syriske flyktninger på besøk

2018-01-24T11:01:50+00:00 25. august 2016|

Omvisning av flyktninger fra Syria bosatt i Fusa kommune

Vaksenopplæringa i Fusa har gjennom et samarbeid mellom Fusa frivilligsentral og kulturkontoret et eget «Bli kjend med Fusa»-opplegg, og vi leser på hjemmesidene til Fusa kommune at et av siktemålene er at de som er kommet til Fusa som flyktninger skal bli kjent med geografien i kommunen. Mellom mange andre poster på programmet har det blitt arrangert bedriftsbesøk på ulike virksomheter i Fusa, og Bolaks tok i mot en gruppe på 8 syriske flyktninger 5. august 2016.

Marwan Rasool, Parin Madi, Khalil Rihani, Khadija Abdi, Simona Sido, Towan Rihani, Hanal Rihani og Burik Vangrous ble tatt i mot av driftsleder Arild Legland og daglig leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen. Første post var anleggsbesøk på lokaliteten i Djupedalen med Arild Legland som dyktig guide. Deretter ble de tatt med inn til hovedkontoret på Lammaneset der de fikk informasjon om bedriften. Disse flyktningene har vært i Norge litt over ett år, og alle har lært seg godt norsk og var ivrige etter å spørre om hva Bolaks gjør og hvordan fisken blir produsert.

IMG_2718      IMG_3766